Chương Trình Học

Chương Trình Học

Trường Excelsior là một trường trung học nội trú tư thục, cung cấp một nền giáo dục tận tâm, nhằm dự bị cho đại học. Trường của chúng tôi, một tổ chức được WASC chứng nhận, đã đào tạo một đội ngũ học sinh tốt nghiệp và đang học tại các trường cao đẳng và đại học nổi tiếng. Các cựu học sinh của chúng tôi đã được nhận bởi nhiều trường đại học nổi tiếng ở California và các tiểu bang khác, bao gồm Berkeley, UCLA, USC, Đại học Brown, Đại học Pepperdine, Đại học New York và Đại học Syracuse. Chương trình giảng dạy của trường chúng tôi được thiết kế để phát triển nhận thức về tiềm năng của học sinh. Sự tận tâm về dịch vụ cộng đồng và trách nhiệm cá nhân cũng được nhấn mạnh mạnh mẽ để nâng cao các thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng. Một chương trình giảng dạy chuyên sâu, phong phú và sự tăng cường của các hoạt động ngoại khóa cho phép học sinh trở thành những người tinh tế và các học giả thông thái. Một môi trường học tập gần gũi nhờ qui mô lớp học khiêm tốn.

Chương trình giảng dạy của trường Excelsior rất đa dạng và đầy thử thách, mang đến một chương trình dự bị đại học vững chắc trong nhiều lĩnh vực học tập: tiếng Anh, lịch sử, toán học, khoa học máy tính, khoa học, ngoại ngữ, nghệ thuật, nghệ thuật biểu diễn và giáo dục thể chất. Các giáo viên Excelsior sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy phong phú. Tất cả các khóa học đều nhấn mạnh đến kỹ năng đọc, viết và nghiên cứu, và một số khóa học bao gồm các chuyến đi thực tế về giáo dục đến các bảo tàng, nhà hát và các di tích lịch sử địa phương. Nghệ thuật thị giác và biểu diễn là một phần không thể thiếu trong trải nghiệm Excelsior. Mỗi học sinh được yêu cầu ghi danh vào ít nhất một khóa học nghệ thuật studio toàn thời gian và một khóa học âm nhạc trước khi tốt nghiệp, và nhiều học sinh chọn tham gia các môn tự chọn bổ sung trong các lĩnh vực này.

Chương trình tư vấn đại học cam kết lựa chọn chặt chẽ giữa mỗi học sinh với một trường đặc biệt thích hợp cho mỗi cá nhân. Excelsior nhận ra rằng mỗi học sinh là cá thể duy nhất – học sinh có mục tiêu học vấn và nghề nghiệp của riêng mình, thế mạnh học tập, nguồn lực tài chính và sở thích cho một số vị trí địa lý nhất định. Mỗi học sinh được khuyến khích nên theo đuổi một khóa học nghiên cứu nhấn mạnh tài năng và thế mạnh cụ thể của mình. Khóa học ôn thi SAT được giảng dạy cho tất cả học sinh. Học sinh phải tiếp cận với giáo viên và quản trị viên để đi qua tất cả các khía cạnh của quá trình nộp đơn vào đại học. Sự trợ giúp với các tuyên bố cá nhân cũng là một phần của chương trình giảng dạy cho học sinh năm cuối. Nhà trường sắp xếp cho các trường đại học đến thăm và nói về các trường tương ứng của họ. Chúng tôi cũng sắp xếp các chuyến viếng thăm các trường đại học mà những học sinh mong muốn. Mục tiêu của chúng tôi là đào tạo cho tất cả học sinh theo học trường đại học mà các em chọn.

Tutoring
Science Teacher
English Class
Graduation Picture
Science Lab
Painting
Physical education
theater arts

Điều Kiện Tốt Nghiệp

Trung Học Phổ Thông

Điều Kiện Tốt Nghiệp

Các Môn HọcCác Bộ Môn Cần Thiết


Những Tín Chỉ Cần
Thiết


Tiếng Anh:

4 năm học tiếng Anh

40


Môn Xã Hội:

 

3 năm học môn xã hội

1 năm học Lịch Sử Thế Giới

1 năm học Lịch Sử Nước Mỹ

1 kì học Chính Phủ Mỹ

1 kì học Kinh Tế

30


Toán Học:

 

3 năm Toán Học

Toán 1/Integrated Math 1 và Hình Học Integrated Math 2 hay những môn cao hơn.

30


Môn Tự Nhiên:

 

2 năm học môn Tự Nhiên

Bao gồm Sinh Học và Vật Lý

20


Mĩ Thuật hay
:

tối thiểu 1 năm học nghệ thuật

10

Tiếng Ngoại Quốc:

tối thiểu 2 năm Ngoại ngữ

20


Giáo Dục Thể Chất:

2 năm học Giáo
Dục Thể Chất

20


Môn Tự Chọn:

50 tín chỉ

Học sinh có thể chọn các khóa học tự chọn trong các lĩnh vực sau: nghệ thuật, kinh doanh, người tiêu dùng và giáo dục nội trợ, tiếng Anh, ngoại ngữ, toán học, âm nhạc, giáo dục công nghệ công nghiệp, giáo dục thể chất, đọc, khoa học, khoa học xã hội và kinh nghiệm làm việc / CCOC / ROP.

50


Tổng Cộng:


220


Học Vấn:

Vượt qua kiểm tra trình độ trung học phổ thông

Sự tin tưởng

Năm tín chỉ học kỳ được cấp cho vượt qua một khóa học một học kỳ. Không có tín dụng nào kiếm được cho các khóa học được lặp đi lặp lại nếu tín dụng đã được cấp trước đó hoặc cho các khóa học nhận được một lớp f f.

YÊU CẦU ĐẦU VÀO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BANG CALIFORNIA

Trường Đại Học California

Điều Kiện (starting 2003)

(Điều Kiện từ A-G)

Điều Kiện của các môn từ A-F/G :

a)    Tiếng Anh dự bị cao đẳng:4 năm

Tiếng Anh phổ thông và trang trọng viết và đọc văn học cổ điển và hiện đại. Không quá hai học kỳ lớp chín, môn Tiếng Anh có thể được sử dụng để đáp ứng yêu cầu này.

b) Toán Học:3 năm (khuyến khích 4 năm)

(Toán I, Hình Học, Toán II)

c) Lịch Sử/Khoa Học Tự Nhiên: 2 năm bắt buộc

Bao gồm 1 năm Lịch Sử Thế Giới của   Lịch Sử học Quốc Tế.

*d) Khoa Học Thí Nghiệm:2 năm (khuyến khích 3 năm)

CP IntegratedScience I, II, and III (Sinh Học, Hóa Học,Vật Lí), Sinh Lí Học

e) Ngôn Ngữ (ngoài tiếng Anh): 2 năm (khuyến khích 3 năm)

(bắt buộc phải là ngôn ngữ ngoài tiếng Anh trước)

f) Nghệ Thuật: 1 năm

Học sinh bắt buộc phải hoàn thành một khóa học Mỹ Thuật (Mỹ Thuật, Nhảy Múa, Thiết Kế, Điện Ảnh.)

g) Môn Học Cao Đẳng Tự Chọn (1 năm bắt buộc)

Các khóa học bổ sung được đưa vào yêu cầu môn học A-F ở trên. Các môn này sẽ được chọn từ các lĩnh vực chủ đề sau: khoa học xã hội, tiếng Anh, toán học nâng cao, khoa học phòng thí nghiệm, ngoại ngữ, và nghệ thuật thị giác và biểu diễn. Cũng chọn các khóa học tự chọn được liệt kê trong danh sách được chấp thuận của UC.

 SAT I hoặc ACT yêu cầu

Các học sinh phải nộp điểm thi kể SAT I hay ACT

* Yêu cầu của Trường Cao đẳng Khoa học phải đáp ứng khoa học xã hội 1 năm và 1 năm khoa học tự nhiên.

University of California
Brown University

YÊU CẦU ĐẦU VÀO CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC BANG CALIFORNIA

Trường Đại Học Bang California

Yêu Cầu (kể từ năm 2003)

(Điều kiện từ A-G)

Học sinh phải hoàn thành các yêu cầu tối thiểu sau đây:

a)    Tiếng Anh Dự Bị: 4 năm

Tiếng Anh phổ thông và trang trọng. đọc và viết văn học cổ điển và hiện đại. Không hơn hai học kỳ lớp chín – Môn tiếng Anh có thể được sử dụng để đáp ứng yêu cầu này.

b) Toán Học: 3 năm

(ToánI, Hình Học, Toán II)

c) Lịch Sử / Khoa Học Xã Hội: 2 năm bắt buộc

Bao gồm 1 năm học Lịch Sử Mỹ của  Lịch Sử Học.

d) Khoa Học Thí Nghiệm: 2 năm

Sinh Học, Hóa Học, Vật Lý Sinh Lý Học

e) Tiếng Ngoại Quốc: 2 năm

2 năm chung ngôn ngữ

f) Mỹ Thuật: 1 năm

Học sinh bắt buộc phải hoàn thành 1 năm học thuộc về Nghệ Thuật (nhảy múa, vẽ, thiết kế,

diễn xuất/điện ảnh.)

g) Môn Tự Chọn: 1 năm

(bao gồm tất cả điều kiện A-F ở trên và thuộc những môn cao đẳng tự chọn

SAT I hoặc ACT yêu cầu

Những Yêu Cầu Khác Bao Gồm:

 • Tốt Nghiệp Trung Học
 • Trinh độ học vấn nằm trong 1/3 những học sinh tốt nghiệp với điểm số cao nhất

Điểm Trung Bình                       SAT                        ACT

Trên 3.0              đạt chỉ tiêu với bất kì điểm nào

2.80                         660                          14

2.60                         820                          18

2.40                         980                          22

2.20                         1140                        26

2.0                           1300                        30

Trường Excelsior
Những Môn Học Được Chứng Nhận bởi UC/CSU

a-Lịch Sử / Khoa Học Xã Hội – 2 năm bắt buộc
Hai năm học Lịch Sử/Khoa Học Xã Hội, bao gồm một năm học Lịch Sử Thế Giới, Văn Hóa hoặc Địa Lý; và một năm học Lịch Sử Mỹ hoặc 1,5 năm học Lịch Sử Mỹ và 1,5 năm học Chính Trị/Nhân Quyền

Tên Khóa HọcTên Viết Tắt Của Môn HọcThể LoạiThể Loại HonorsChú Thích Môn
AP US History (Lịch Sử Mỹ Nâng Cao)   Lịch Sử Mỹ Nâng CaoLịch Sử MỹAP 
AP World History (Lịch Sử Thế Giới Nâng Cao)   Lịch Sử Thế Giới Nâng CaoLịch Sử Thế Giới / Địa Lý / Văn HóaAP 
Lịch Sử Mỹ AB Lịch Sử Mỹ  
Lịch Sử Thế Giới, Văn Hóa & Địa Lý AB Lịch Sử Thế Giới/Địa Lý / Văn Hóa  

b-Tiếng Anh – 4 năm bắt buộc
Bốn năm tiếng Anh dự bị cao đẳng. Học sinh chỉ có thể sử dụng 1 năm ESL/ELD,SDAIE, hoặc Sheltered English

Tên Khóa HọcTên Gọi KhácThể LoạiThể Loại HonorsChú Thích Môn
Tiếng Anh Nâng Cao (AP English Literature and Composition)   AP Tiếng AnhTiếng AnhAP 
Tiếng Anh 10AB Tiếng Anh  
Tiếng Anh 11AB Tiếng Anh  
Tiếng Anh 12AB Tiếng Anh  
Tiếng Anh 9AB Tiếng Anh  
Tiếng Anh AB (H)  Tiếng AnhH 

c-Toán Học – 3 năm bắt buộc, 4 năm khuyến khích
Ba năm học toán học bao gồm Toán/Toán 1, Hình Học và Toán/Toán 2. Các khóa học Toán thích hợp có thể được sử dụng để hoàn thành một phần hoặc toàn bộ yêu cầu.

Tên Khóa HọcTên Gọi KhácThể LoạiThể Loại HonorsChú Thích Môn
Toán IAB  Toán 1  
AP Gi AB   AP Gi AB, Gi ABToán Cao CấpAP 
Thống Kê Nâng Cao (AP Statistics)   AP TKThống KêAP 
Hình Học AB  Hình Học  
Intermediate Alg./Trigonometry AB (Toán Nâng Cao)  Toán 2  
Tích Phân AB Toán Cao Cấp Pre-Gi

d-Khoa Học Thí Nghiệm – 2 năm bắt buộc, 3 năm khuyến khích
Hai năm học khoa học thí nghiệm, bao gồm Sinh Học, Hóa Học và Vật Lý. Yêu cầu này cũng có thể được đáp ứng bằng cách hoàn thành hai năm của chương trình Khoa học tổng hợp 3 năm.

Tên Khóa HọcTên Gọi KhácThể LoạiThể Loại HonorsChus Thích Môn
AP Sinh Học   AP BioSinh HọcAP 
Vật Lý Nâng Cao (AP Phys B)   AP Vật Lý BVật LýAP 
Sinh Học AB Sinh Học  
Hóa Học Nâng Cao (AP Chem)  Hóa HọcAP 
Hóa Học AB Hóa Học  
Vật Lý – Lab Vật Lý  

e-Ngôn ngữ khác Tiếng Anh
Hai năm ngôn ngữ khác Tiếng Anh

Tên Khóa HọcTên Gọi KhácThể LoạiThể Loại HonorsChú Thích Môn
Tiếng Pháp IAB  LOTE năm 1  
Tiếng Pháp IIAB LOTE năm 2  
Tiếng Pháp IIIAB LOTE năm 3  
Tiếng Tây Ban Nha IAB  LOTE năm 1  
Tiếng Tây Ban Nha IIAB LOTE năm 2  
Tiếng Tây Ban Nha IIIAB LOTE năm 3  

f-Mỹ Thuật – 1 năm bắt buộc

Tên Khóa HọcTên Gọi KhácThể LoạiThể Loại HonorsChú Thích Môn
Lịch Sử Nghệ Thuật & Thống Kê AB Lịch Sử Nghệ Thuật & Thống Kê ABMỹ Thuật (Intro)  
Giới thiệu về nhạc Giới thiệu về nhạcÂm nhạc (Intro)  

g-Môn Tự Chọn – 1 năm bắt buộc
Một năm (Hai kì) cùng với những điều kiện trên. “A-F” Tất cả đều phải được nêu trên “A-F” trừ những môn được đánh dấu với hình kim cương xanh. () trong Toán Học, ngôn ngữ ngoài Tiếng Anh, và VPA; và những môn sau:

Tên Khóa HọcTên Gọi KhácThể LoạiThể Loại HonorsChú Thích Môn
Lập Trình AB Toán Học  
Viết Sáng Tạo Tiếng Anh  
Kinh Tế AB Lịch Sử / Khoa Học Xã Hội 
Giới thiệu về Nhân Chủng HọcGiới thiệu về nhân chủng họcLịch Sử / Khoa Học Xã Hội  
Giới thiệu về Xã Hội HọcNhân Chủng Học ILịch Sử / Khoa Học Xã Hội  
Khoa Học Tự Nhiên/Trái Đất AB Khoa Học – Vật Lý  
Tâm Lý HọcTâm Lý Học  
Excelsior School
Social Studies
English Honors
Pre-Calculus
AP Calculus (AB)
AP Physics 1
Spanish 3

Tỉ Lệ Đậu Đại Học Cao

Trường Excelsior đã giúp tôi đạt được những ước mơ của mình và vào được trường đại học mà tôi mong muốn.

UCLA
UC Berkeley
Brown University
New York University
UC Irvine
University of Southern California
Columbia University
Ohio State University
Học sinh trường Excelsior đã được nhận vào các trường đại học danh tiếng trên toàn nước Mỹ. Dưới đây là danh sách một số trường đại học mà học sinh trường Excelsior đã được chấp nhận.
 • Brown University
 • Columbia University
 • University of California Berkeley
 • University of California Irvine
 • University of California Los Angeles
 • University of California Riverside
 • University of California Santa Barbara
 • University of Southern California
 • University of Colorado
 • Cal Poly Pomona
 • Pennsylvania State University
 • New York University
 • Michigan State University
 • The Ohio State University
 • University of Rochester
 • Pepperdine University
Cal Poly Pomona
Syracuse University
Pepperdine University
Cap

Tư Vấn Tuyển Sinh Đại Học

Chương trình tư vấn đại học cam kết kết nối mỗi học sinh với một trường đặc biệt thích hợp cho mỗi cá nhân. Chúng tôi nhận ra rằng mỗi học sinh đều đặc biệt – học sinh có mục tiêu học vấn và nghề nghiệp của riêng mình, thế mạnh học tập, nguồn lực tài chính và sở thích cho những nơi nhất định. Một cố vấn cao đẳng sẽ chỉ đạo một chương trình tư vấn chuyên sâu bắt đầu ngay khi học sinh ghi danh vào trường Excelsior. Mỗi học sinh được khuyên nên theo đuổi một khóa học nghiên cứu nhấn mạnh tài năng và thế mạnh cụ thể của mình. Tất cả các học sinh năm thứ hai và những em lớp dưới đều phải thi PSAT. Các bài kiểm tra SAT I và SAT II được tổ chức vào năm thứ hai, năm thứ ba và năm cuối. Các học sinh năm ba và năm cuối sẽ được dự một buổi học hàng tháng với người cố vấn tuyển sinh để được biết thêm về quá trình tuyển sinh và những điều kiện cần thiết.

Vào đầu năm học của học sinh năm cuối, một buổi họp sẽ được tổ chức cho phụ huynh của các học sinh năm cuối. Vào mùa thu, các học sinh năm cuối có thể đi tham quan các trường đại học, sắp xếp các cuộc phỏng vấn và chuẩn bị cho các bài luận và đơn đăng kí.

Học sinh cũng có thể truy cập vào máy tính của trường để nghiên cứu thêm về các trường đại học mà các em mong muốn.

Yêu cầu bảng điểm

Để có được bảng điểm chính thức về hồ sơ học tập của bạn từ Văn Phòng Đăng Ký, bạn phải hoàn thành Mẫu Bảng Điểm Yêu Cầu.

Thông báo quan trọng

=> Xin lưu ý rằng không phải tất cả các trường đề chấp nhận bảng điểm điện tử. Đó là trách nhiệm của bạn để tùy chọn các bản điểm phù hợp. Nếu bạn chọn không chính xác, bạn có trách nhiệm để chọn lại và chi trả cho bất kỳ khoản phí vận chuyển nào.

 • Bảng điểm được hỗ trợ bởi phí tài liệu một lần (chi phí vận chuyển có thể áp dụng).
 • Mọi chi phí liên quan tới yêu cầu bảng điểm của bạn sẽ không được hoàn trả